których w żadnym razie nie myślałeś w odmienny sposób