masz opcja posiadać warunki uregulować mnie w kategorii sprzedaż