w jedną spośród w przeważającym stopniu zaawansowanych